Lijfkracht Herstel

Elk levend organisme bestaat uit cellen en energie. Deze cellen liggen opgeslagen in het celgeheugen.

Dit systeem zorgt ervoor dat iedere cel een bepaalde functie vervult, dit wordt door ons lijf zelf geregeld.

Gedurende ons leven kunnen verstoringen optreden, die zich doorgaans uiten in kwaliteitsverlies, pijn en zwakte.

Het celgeheugen kan opnieuw geactiveerd worden evenals het opwaarderen van de verstoorde gebieden. Hierdoor wordt onze lijfkracht geactiveerd en kan ingezet worden
om de gezondheid te verbeteren.


Een wegwijzer in de Andullatietherapie een toekomst zonder pijn.

Andullatie behoort tot de nieuwe generatiebehandelingsmethode. Deze therapie heeft een positieve invloed op ons lichaam en is niet gericht op specifieke organen, maar beïnvloed de essentiële functies van het lichaam positief. Andullatietherapie legt de basis voor het behoud en herstel van het lichaam.

Enkele principes zijn, pijnverlichting bij acute pijn, chronische pijn bij reuma en fibromialgie, stimulatie van de bloedsomloop,stimulatie van het lymfesysteem, ontspanningsmechanismen.


Quantum Touch

Behandelingen met Quantum Touch

Waarom is het belangrijk dat botten en wervels weer op hun oorspronkelijke plaats terugschuiven? Dit is een heel belangrijk aspect. Hierdoor is Quantum Touch in staat om “wonderen te verrichten”. De intelligentie van het lichaam gebruikt de healingsenergie (door een lichte aanraking) om botten en wervels te laten bewegen en terug te laten schuiven naar hun oorspronkelijke plaats. Dat doet de behandelaar niet, dat doet de lichaamsintelligentie en de zelfgenezingskracht van het lichaam. Je ziet en voelt het lichaam onder je handen bewegen.

Scheefstand en subluxaties (term van chiropractoren en fysiotherapeuten) kunnen voor veel ongemak en pijn zorgen. Zij veroorzaken een energieblokkade waardoor veel zenuwen niet optimaal kunnen functioneren. Zenuwen zorgen ervoor dat de juiste hoeveelheid energie overal in het lichaam terecht kan komen. Zenuwen uit de wervelkolom hebben een directe verbinding met alle organen. Een blokkade in het lichaam zal de energiestroom in het lichaam belemmeren en de snelheid van het genezingsproces beïnvloeden.


EFT (Emotional Freedom Techniques)

EFT gaat uit van de theorie dat negatieve emoties onstaan in een aantal fases:

 • Men heeft een negatieve ervaring
 • Het lichamelijk energiesysteem raakt verstoord
 • Het verstoorde lichamelijk energiesysteem zorgt voor negatieve emoties

De verstoring in het lichamelijk energiesysteem heeft volgens de EFT theorie een energieblokkade tot gevolg, waardoor de negatieve emotie niet kan worden ontladen, en er psychische en lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Deze emotionele blokkade wordt binnen EFT een “psychological reversal” ofwel “psychologische omkering” genoemd. Psychological reversal wordt gezien als een vorm van zelfsabotage; de cliënt wil van een klacht af, maar houdt onbewust negatieve emoties vast. Een deel van de cliënt zou nog niet klaar zijn de klacht los te laten, waardoor er een onbewuste weerstand ontstaat tegen debehandeling van de klacht.

EFT gaat er daarom van uit dat de ontstane klachten niet te verhelpen zijn door alleen de oorspronkelijke negatieve ervaring weg te nemen. De klachten kunnen volgens EFT enkel effectief behandeld worden wanneer door middel van EFT de energieblokkade oftewel de psychological reversal wordt opgeheven, en de verstoring in het lichamelijk energiesysteem wordt hersteld, zodat de energie weer vrij door het lichaam kan stromen.

Bij welke klachten

Oorspronkelijk werd EFT voornamelijk toegepast bij angst klachten en spanningsklachten zoals fobie, Post Traumatisch Stress Disorder (PTTS) en faalangst. Naast deze klachten wordt EFT tegenwoordig ook ingezet bij depressie, verslaving, en een scala aan psychosomatische en lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn en astma.

Laat uw lichamelijke, geestelijke en psychische gezondheid niet aan anderen over – maar neem zelf de regie over en maak een afspraak of neem contact met mij op voor vragen.

Bel: 033 455 34940617034638
Mail: loes.lerou49@gmail.com

Afspraak maken


Behandelingen en prijzen

EFT

De Cito toets en schoolexamens komen er aan wat nu?

Wat kun je doen om je angsten los te laten en vrij van spanningen je te richten op de komende cito-toets of schoolexamens. Met een eenvoudige manier kun je in een half uur de onderstaande problemen oplossen.

EVT (emotionele vrijheids technieken) is een emotionele EHBO-doos. Er zitten pleisters in die emotionele problemen in balans brengen en angsten vervangen door het gevoel van vrijheid. Vrijheid van jarenlange twijfels aan jezelf.

Kinderen met problemen kunnen last hebben van:

 • concentratieproblemen
 • faalangst
 • onzekerheid
 • een laag of negatief zelfbeeld
 • weinig tot geen zelfvertrouwen
 • stil en teruggetrokken gedrag
 • frustratie, presteren onder het gemiddelde

Duur: 60 min. Prijs: €37,50

Afspraak maken


Reiki behandelingen

Wat is reiki

Het Japanse woord Reiki betekent “universele levensenergie”. Alles wat leeft, planten, dieren en mensen hebben energie nodig om te kunnen leven, groeien en herstellen van ziekte. Die energie bevindt zich overal om ons heen en heeft een voedend effect op ons lichaam, onze geest en ons gevoelsleven. Iedereen is van nature in staat om energie vrijelijk in zich op te laten nemen en door te geven. Door opgelopen trauma’s en het verdringen van emoties in ons leven wordt bij vrijwel iedereen dat vermogen min of meer geblokkeerd. Door deze blokkades kan de universele levensenergie niet meer doorstromen. Een tekort aan levensenergie veroorzaakt een grote gevoeligheid voor ziekte en vertraagt het herstel daarvan.

Reiki ondersteunt en stimuleert het zelfsgenezingsproces en is een aanvulling, geen vervanging voor reguliere geneeskunde. Iedereen is in staat d.m.v. een inwijding reikikanaal te worden. Door deze inwijding worden de energiebanen in het lichaam geopend. Reiki is in de eerste plaats voor jezelf bedoeld, zij heeft een ondersteunende functie in je levensproces, en kan tevens gebruikt worden om door te geven aan anderen.

Reiki cursus 1e graad
De cursusdagen worden in overleg gegeven. Deze kan van start gaan bij een minimale aanmelding van twee personen en maximaal vier personen. In deze cursus wordt je d.m.v. vier afstemmingen geleerd hoe je jezelf en anderen kunt behandelen. Ook het in balans brengen van de chakra’s is een onderdeel van deze cursus. Er wordt kort ingegaan op de mogelijkheid je te gronden en je af te schermen voordat je iemand anders gaat behandelen.

Reiki 2e graad
In deze cursus leer d.m.v. drie afstemmingen gebruik te maken van de daarbij behorende symbolen en het benoemen van de daarbij behorende mantra’s de Reiki energie intenser te laten stromen. Tevens leer je het op afstand behandelen van anderen.

Reiki 3e graad
In de cursus Reiki 3A leer je d.m.v. afstemming het mastersymbool te gebruiken. Als extra leer je door gebruik te maken van een pendel of spiertest disbalans op te zoeken in de vijf elementen en zo allergieën te behandelen.

Reiki 3B
Deze cursus is bedoelt voor mensen die Reiki-cursussen wil gaan geven, en kan individueel gevolgd worden.

Reiki op afstand mogelijk.
Bel of mail voor meer informatie.

Prijs: € 12,50

Afspraak maken


Quantum Touch

Een revolutionaire healingsmethode met opvallende resultaten in korte tijd. Door een lichte aanraking kunnen botten, wervels en gewrichten weer terugglijden naar hun oorspronkelijke stand en verankeren daar stevig. Pijnklachten verminderen of verdwijnen helemaal en genezingsprocessen verlopen sneller.

Quantum Touch werkt d.m.v. resonantie en levenskracht.

Resonantie is een aspect van energie-overdracht, entraintment genaamd. Entraintment is het proces waardoor systemen hun beweging en energie met elkaar in overeenstemming brengen, zodat ritme en fase van beide systemen dezelfde worden. We kunnen ziekte zien als een ontstemd gedrag van het één of andere orgaan van het lichaam. Wanneer er een sterk harmoniserend ritme op wordt gericht, kan het golfinterfentiepatroon, dat het orgaan is weer in het juiste ritme gaan kloppen. Dat verklaart dat energetisch genezen werkt. Wanneer twee systemen met verschillende frequenties trillen, kan via resonantie en entraintment de lagere trilling toenemen, de hogere trilling afnemen, of kunnen beide halverwege samenkomen. De beoefenaar kan d.m.v. ademhaling de vibratie van de handen tot een zeer hoge frequentie opvoeren.Het lichaam van de cliënt zal als een gelijkgestemd circuit, resonantie en entraintment vertonen ten opzichte van de handen van de beoefenaar. Liefde is de universele vibratie die mensen in staat stelt helende energie aan elkaar over te dragen.

Klachten die d.m.v. Quantum Touch kunnen worden behandelt zijn:

 • hoofdpijn
 • oog, oor, voorhoofdsholten, keelklachten
 • rug, nek, schouderklachten
 • tenniselleboog, RSI
 • lage rugpijn, ischias
 • heupen, knieën
 • organen
 • depressie
 • planten en dieren

Snelle en diepgaande vermindering van (chronische) pijn overal in het lichaam.

 • Versnelling van het genezingsproces na een operatie.
 • Ontstekingen genezen sneller.
 • Uitlijnen van botten en wervels naar hun oorspronkelijke staat.
 • Emotionele psychische problemen.
 • Ontspanning en slaapverbetering.
 • Afstands behandeling
 • Huilbaby en kinderen.
 • Diverse aandoeningen bij dieren.

Duur: 60 min. Prijs: €37,50

Afspraak maken


Spiritueel persoonlijk consult

Duur: 60 min. Prijs: €40,00

Afspraak maken


Andullatietherapie

Andullatie, neem uw gezondheid in eigen hand.

Andullatie is een combinatie van mechanische trillingen en infrarood-dieptewarmte.
Deze therapie heeft een positieve invloed op ons lichaam maar is niet gericht op specifieke organen maar beïnvloedt de essentiële functies van het lichaam positief. Andullatietherapie legt de basis voor het behoud en het herstel van de gezondheid.

Andullatie kent verschillende basisprincipes.

 • Energieproductie in de cellen
 • Pijnverlichting
 • Stimulatie van de bloedsomloop
 • ontspanningmechanismen
 • Stimulatie van het lymfesysteem

Duur: 15 min. Prijs: €12,50

Afspraak maken